Kui Teil on broneerimiskood, sisestage see siia
 
Kuvatakse erihinnad ja eelised, mis on mõeldud just Teile!

Passi-, viisa- ning tervishoiualased nõudmised 

Slovakkia

Sihtriik: SLOVAKKIA (uuendatud 14.09.2015)

Informatsioon ja nõustamine nakkushaiguste riskipiirkondade ja vaktsineerimissoovituste kohta http://www.terviseamet.ee/nakkushaigused/reisimine-ja-tervis.html, http://vaktsiin.ee/reisijale/ ja http://www.vm.ee/?q=et/node/4832
Kiirpass väljastatakse kahe tööpäeva jooksul, kiirkorras ID-kaart viie tööpäeva jooksul. Tähtaega hakatakse arvestama taotluse esitamisele järgnevast tööpäevast. Lisainformatsioon: https://www.politsei.ee/et/teenused/isikut-toendavad-dokumendid/
 
Eesti kodaniku pass Vene/Ukraina kodaniku pass Eesti hall välismaalase pass (olemas elamisluba Eestis)
Slovakkiasse reisimine on Eesti kodanikule viisavaba. Saab reisida nii kehtiva passi kui ID-kaardiga. Soovitav reisi- ja tervisekindlustuse olemasolu.
 
Kõik välismaalased riiki sisenedes ennast kodakondsusametis 3 päeva jooksul registreerima, Euroopa Liidu kodanikud peavad seda tegema 10 päeva jooksul. Kohale tuleb minna isiklikult, kaasas pass või ID-kaart. Tuleb täita avaldus, kuhu märgitakse elukoha aadress.
 
Alla 18 aasta vanused lapsed, juhul kui nad reisivad ilma oma vanemateta, vajavad riiki sisenemiseks ja riigist lahkumiseks mõlema vanema notariaalselt kinnitatud nõusolekut, mis võib olla inglise keeles.
 
Välisministeerium soovitab end registreerida enne reisi siin:
https://rakendused.vm.ee/eelregistreerimine/
 
Tingimused võivad jooksvalt muutuda, mistõttu palume
vahetult enne reisi üle kontrollida info riiki sisenemise
tingimuste kohta reisiinfo käsiraamatust
http://www.iatatravelcentre.com/passport-visa-health-traveldocument-requirements.htm
 
Rohkem informatsiooni Slovakkia kohta, Eesti
Välisministeerium: http://vm.ee/et/riigid/slovakkia  või
Slovakkia Suursaatkond Helsingis: http://www.mzv.sk/helsinki
Slovakkiasse sisenemine on viisavaba peale 21.12.07, juhul kui on olemas kas alaline või tähtajaline Eesti elamisluba. Viisata reisimise õigus on kõikidesse Schengeni liikmesriikidesse kuni 90 päeva kuue kuu jooksul alates esimesest Schengeni ruumi sisenemisest.
Vajalikud dokumendid on:
 • pass, KEHTIV VÄHEMALT 3 KUUD PÄRAST REISI
 • Eesti elamisluba (originaal), KEHTIV VÄHEMALT 3 KUUD PÄRAST REISI
 • edasi- tagasi piletite broneering
 • tervisekindlustus kogu reisi perioodiks
 • piisavate rahaliste vahendite olemasolu kogu reisi perioodiks, vähemalt 70 päevas/ inimese kohta
 • soovitav kinnitus majutuse olemasolu kohta
Lisainformatsioon:
Enne 21.12.07 väljastatud Eesti viisad kehtivad ainult reisimiseks Eestis. Schengeni viisad, mis on väljastatud enne Eesti liitumist Schengeni ruumiga (enne 21.12.07), kehtivad pärast liitumist ka Eestis. Kõik välismaalased peavad riiki sisenedes ennast kodakondsusametis 3 päeva jooksul registreerima, Euroopa Liidu kodanikud peavad seda tegema 10 päeva jooksul. Kohale tuleb minna isiklikult, kaasas pass ning kehtiv ID-kaart või elamis- ja tööluba Eestis. Tuleb täita avaldus, kuhu märgitakse elukoha aadress
 
Üksi reisivatelt alaealistelt võidakse piiril küsida
vanemate/hooldaja notariaalselt kinnitatud nõusolekut.
Lastega reisimise kohta rohkem infot, Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=node/14289
 
Tingimused võivad jooksvalt muutuda, mistõttu palume
vahetult enne reisi üle kontrollida info riiki sisenemise
tingimuste kohta reisiinfo käsiraamatust
http://www.iatatravelcentre.com/passport-visa-health-traveldocument-requirements.htm
 
Rohkem informatsiooni Slovakkia kohta, Eesti
Välisministeerium: http://vm.ee/et/riigid/slovakkia  või
Slovakkia Suursaatkond Helsingis:
http://www.mzv.sk/helsinki
Slovakkiasse sisenemine on viisavaba peale 21.12.07, juhul kui on olemas kas alaline või tähtajaline Eesti elamisluba. Viisata reisimise õigus on kõikidesse Schengeni liikmesriikidesse kuni 90 päeva kuue kuu jooksul alates esimesest Schengeni ruumi sisenemisest.
Vajalikud dokumendid on:
 • pass, KEHTIV VÄHEMALT 3 KUUD PÄRAST REISI
 • Eesti elamisluba (originaal), KEHTIV VÄHEMALT 3 KUUD PÄRAST REISI
 • edasi- tagasi piletite broneering
 • tervisekindlustus kogu reisi perioodiks
 • piisavate rahaliste vahendite olemasolu kogu reisi perioodiks, vähemalt 70 päevas/ inimese kohta
 • soovitav kinnitus majutuse olemasolu kohta
Lisainformatsioon:
Enne 21.12.07 väljastatud Eesti viisad kehtivad ainult reisimiseks Eestis. Schengeni viisad, mis on väljastatud enne Eesti liitumist Schengeni ruumiga (enne 21.12.07), kehtivad pärast liitumist ka Eestis. Kõik välismaalased peavad riiki sisenedes ennast kodakondsusametis 3 päeva jooksul registreerima, Euroopa Liidu kodanikud peavad seda tegema 10 päeva jooksul. Kohale tuleb minna isiklikult, kaasas pass ning kehtiv ID-kaart või elamis- ja tööluba Eestis. Tuleb täita avaldus, kuhu märgitakse elukoha aadress
 
Üksi reisivatelt alaealistelt võidakse piiril küsida
vanemate/hooldaja notariaalselt kinnitatud nõusolekut.
Lastega reisimise kohta rohkem infot, Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=node/14289  
 
Tingimused võivad jooksvalt muutuda, mistõttu palume
vahetult enne reisi üle kontrollida info riiki sisenemise
tingimuste kohta reisiinfo käsiraamatust
http://www.iatatravelcentre.com/passport-visa-health-traveldocument-requirements.htm  
 
Rohkem informatsiooni Slovakkia kohta, Eesti
Välisministeerium: http://vm.ee/et/riigid/slovakkia   või
Slovakkia Suursaatkond Helsingis:
http://www.mzv.sk/helsinki