Kui Teil on broneerimiskood, sisestage see siia
 
Kuvatakse erihinnad ja eelised, mis on mõeldud just Teile!
 

Passi-, viisa- ning tervishoiualased nõudmised

Portugal

Sihtriik: Portugal  (uuendatud 01.05.2016)
 
Eesti kodaniku pass Vene/Ukraina kodaniku pass Eesti hall välismaalase pass (olemas elamisluba Eestis)
Eesti kodanikule on Portugali reisimine viisavaba. Eesti kodanikud võivad siseneda Portugali territooriumile nii kehtiva passi kui ka isikutunnistuse (ID-kaardi) alusel.

Soovitav reisi- ja tervisekindlustus kogu reisi perioodiks. Üksi reisivatelt alaealistelt võidakse piiril küsida vanemate/hooldaja notariaalselt kinnitatud nõusolekut. Lastega reisimise kohta rohkem infot, Eesti Välisministeerium: http://www.vm.ee/?q=node/14289  

Välisministeerium soovitab end registreerida enne reisi siin: https://rakendused.vm.ee/eelregistreerimine/  

Tingimused võivad jooksvalt muutuda, mistõttu palume vahetult enne reisi üle kontrollida info riiki sisenemise tingimuste kohta reisiinfo käsiraamatust
http://www.iatatravelcentre.com/travelinformation.php
 
Rohkem informatsiooni Portugali kohta, Eesti Välisministeerium: http://www.vm.ee/et/riigid/portugal või Portugali Vabariigi Suursaatkond Helsingis: tel.: (358 9) 682 4370; emb.port@portugal.fi
 
Alates 21. detsember 2007 ei vaja Schengeni ruumis reisimiseks viisat isikud, kes on Schengenisse mittekuuluvate riikide kodanikud ja määratlemata kodakondsusega isikud, kellel on elamisluba mõnes Schengeni liikmesriigis. Viisata reisimise õigus on kõikidesse Schengeni liikmesriikidesse kuni 90 päeva kuue kuu jooksul alates esimesest Schengeni ruumi sisenemisest.
 
Vajalikud dokumendid on:
• pass, kehtiv vähemalt 3 kuud pärast reisi
• Eesti elamisluba (originaal), kehtiv vähemalt 3 kuud pärast reisi
• edasi-tagasi piletite broneering
• tervisekindlustus kogu reisi perioodiks
• piisavate rahaliste vahendite olemasolu kogu reisi perioodiks, umbes 63 eurot päevas inimese kohta, miinimum summa 565 eurot/ inimese kohta
• soovitav kinnitus majutuse olemasolu kohta või kutse ("CARTA DE INVITACION").


Lisainformatsioon: Enne 21.12.07 väljastatud Eesti viisad kehtivad ainult reisimiseks Eestis. Schengeni viisad, mis on väljastatud enne Eesti liitumist Schengeni ruumiga (enne 21.12.07), kehtivad pärast liitumist ka Eestis.
Lisainfot Schengeni viisaruumi kohta:
http://www.vm.ee/?q=et/node/4828


Üksi reisivatelt alaealistelt võidakse piiril küsida vanemate/hooldaja notariaalselt kinnitatud nõusolekut. Lastega reisimise kohta rohkem infot, Eesti Välisministeerium: http://www.vm.ee/?q=node/14289
 
Tingimused võivad jooksvalt muutuda, mistõttu palume vahetult enne reisi üle kontrollida info riiki sisenemise tingimuste kohta reisiinfo käsiraamatust
http://www.iatatravelcentre.com/travelinformation.php
 
Rohkem informatsiooni Portugali kohta, Eesti Välisministeerium: http://www.vm.ee/et/riigid/portugal või Portugali Vabariigi Suursaatkond Helsingis: tel.: (358 9) 682 4370;
emb.port@portugal.fi
 
Alates 19. jaan. 2007 võivad välismaalase passi ja Eesti elamisloaga isikud viibida teises EL liikmesriigis (v.a. Suurbritannia ja Iirimaa) kuni 90 kalendripäeva poole aasta jooksul, mida arvestatakse esimesest riiki sisenemise kalendripäevast alates.
 
Vajalikud dokumendid on:
• pass, kehtiv vähemalt 3 kuud pärast reisi
• Eesti elamisluba (originaal), kehtiv vähemalt 3 kuud pärast reisi
• edasi-tagasi piletite broneering
• tervisekindlustus kogu reisi perioodiks
• piisavate rahaliste vahendite olemasolu kogu reisi
perioodiks, umbes 63 eurot päevas inimese kohta, miinimum summa 565 eurot/ inimese kohta
• soovitav kinnitus majutuse olemasolu kohta või kutse ("CARTA DE INVITACION").
 
Lisainformatsioon: Enne 21.12.07 väljastatud Eesti viisad kehtivad ainult reisimiseks Eestis. Schengeni viisad, mis on väljastatud enne Eesti liitumist Schengeni ruumiga (enne 21.12.07), kehtivad pärast liitumist ka Eestis.
Lisainfot Schengeni viisaruumi kohta:
http://www.vm.ee/?q=et/node/4828
 
Üksi reisivatelt alaealistelt võidakse piiril küsida
vanemate/hooldaja notariaalselt kinnitatud nõusolekut. Lastega reisimise kohta rohkem infot, Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=node/14289
 
Tingimused võivad jooksvalt muutuda, mistõttu palume vahetult enne reisi üle kontrollida info riiki sisenemise tingimuste kohta reisiinfo käsiraamatust
http://www.iatatravelcentre.com/travelinformation.php
 
Rohkem informatsiooni Portugali kohta, Eesti Välisministeerium: http://www.vm.ee/et/riigid/portugal või Portugali Vabariigi Suursaatkond Helsingis: tel.: (358 9) 682 4370;
emb.port@portugal.fi
 

Informatsioon ja nõustamine nakkushaiguste riskipiirkondade ja vaktsineerimissoovituste kohta http://www.terviseamet.ee/nakkushaigused/reisimine-ja-tervis.html, http://vaktsiin.ee/reisijale/ ja http://www.vm.ee/?q=et/node/4832
Kiirpass väljastatakse kahe tööpäeva jooksul, kiirkorras ID-kaart viie tööpäeva jooksul. Tähtaega hakatakse arvestama taotluse esitamisele järgnevast tööpäevast. Lisainformatsioon: https://www.politsei.ee/et/teenused/isikut-toendavad-dokumendid/