Kui Teil on broneerimiskood, sisestage see siia
 
Kuvatakse erihinnad ja eelised, mis on mõeldud just Teile!
 

Passi-, viisa- ning tervishoiualased nõudmised

KANADA

 
Sihtriik: KANADA (uuendatud 01.11.2016)
 
Eesti kodaniku pass Vene/Ukraina kodaniku pass Eesti hall välismaalase pass (olemas elamisluba Eestis)
Eesti kodanikel on võimalik Kanadas ilma viisata viibida kuni
180 päeva (täpse aja määrab vajadusel piirivalve). Viisavabadus kehtib ainult juhul, kui reisi eesmärk on turism.

Alates  15. märtsist 2016 muutus Kanadasse viisavabalt reisijatele elektroonse registreerimise süsteem eTA kohustuslikuks. Tuleb vormistada ka juhul, kui minna transiidina läbi Kanada.

Vajalikud dokumendid:
 • pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi
 • eTA reisiluba, väljaprinditud
 • piisavad rahalised vahendid
 • reisikindlustus kogu reisi perioodiks
 
Elektrooniliselt tuleb registreerida iga pereliige eraldi (sh lapsed). Reisi eelregistreerimine ei ole vajalik viisa olemasolul.
eTA taotlus maksab 7 Kanada dollarit. Üldjuhul saab inimene peale ankeedi täitmist ja tasu maksmist mõne minutiga kinnituse oma e-mailile.
Taotlusankeet:  http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta-start.asp.
eTA kehtib viis aastat või kuni passi kehtivusaja lõpuni.
Eespool olev info kehtib lennukiga reisijatele Mööda maad ja meritsi tulles jäävad kehtima endised nõuded, st. on EL kodanikele viisavaba ehk eTA ei ole vajalik.
http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta.asp

Pöörame tähelepanu, et teatud ravimite ja narkootiliste ainete (nt khat) sissevedu Kanadasse on keelatud. Ravimite impordi kohta lugege täpsemalt Health Canada kodulehelt.
 
Kõik maale saabujad peavad deklareerima kaasavõetud toiduained. Keelatud toiduainete sissevedu Kanadasse on karistatav. Lugege täpsemalt www.beaware.gc.ca.
 
Lastega reisimise kohta rohkem infot, Eesti Välisministeerium: http://www.vm.ee/?q=node/14289
 
Välisministeerium soovitab end registreerida enne reisi siin: https://rakendused.vm.ee/eelregistreerimine/
 
Tingimused võivad jooksvalt muutuda, mistõttu palume vahetult enne reisi üle kontrollida info riiki sisenemise tingimuste kohta reisiinfo käsiraamatust http://www.iatatravelcentre.com/passport-visa-health-travel-document-requirements.htm
 
Rohkem informatsiooni Kanada kohta, Eesti Välisministeerium: http://vm.ee/et/riigid/kanada?display=travel_info
või saatkond Poolas: www.poland.gc.ca
 
Juhime tähelepanu sellele, et Kanadal on õigus muuta riiki sisenemise ja seal viibimisega seotud reegleid ning ei pruugi sellest teisi riike koheselt teavitada. Seetõttu ei vastuta Nikal Travel sisenemistingimuste õigsuse ega nendest tekkinud kahjude eest.
Viisa vajalik. Viisat on vaja vormistada iseseisvalt enne reisi.
Eesti, Läti ja Leedu kodanike ning alaliste elanike viisataotluste menetlemisega tegeleb Kanada saatkonna viisaosakond Poolas:
http://www.canadainternational.gc.ca/poland-pologne/contact-contactez.aspx?lang=eng&menu_id=16

Vajalikud dokumendid:
 • pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi
 • elamis- ja tööluba Eestis või ID-kaart (originaal), kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi
 • 2 värvilist passifotot, (lisada lahtiselt ankeedi juurde)
 • Vaata nõuded fotodele:
 • viisaankeedid - Kanada - spetsifikatsioon viisataotluse foto osas.
 • 1 ankeet, täita inglise keeles ja trükitähtedega
 • 1 lisaankeet pereliikmete kohta, täita inglise keeles ja trükitähtedega
 • pangakonto väljavôte (inglise keeles, originaal)
 • reisikindlustus kogu viisa perioodiks
 • töökoha garantiikiri (inglise keeles )
 • NB! Kui tegemist on eraettevõtjaga, tuleb esitada koopia ettevõtte registreerimise tunnistusest (B-kaart) ning väljavõte pangakonto viimase kolme kuu bilansist või mõni muu ettevõtte majandusseisu kajastav dokument.
 • õpilase puhul koolitõend (inglise keeles)
 • alla 16.a. lapse puhul sünnitunnistus, originaal + koopia sünnitunnistusest, mis on tõlgitud ametliku tõlkebüroo poolt inglise keelde
 • pensionäri puhul pensioniraamat, originaal + koopia pensioniraamatust, mis on tõlgitud ametliku tõlkebüroo poolt inglise keelde
 • reisibüroo kiri (inglise keeles), kui viisadokumendid viib saatkonda reisibüroo
LISADA TURISMIREISI KORRAL:
 • edasi-tagasi piletite broneering
 • hotelli broneering

Pöörame tähelepanu, et teatud ravimite ja narkootiliste ainete (nt khat) sissevedu Kanadasse on keelatud. Ravimite impordi kohta lugege täpsemalt Health Canada kodulehelt.
 
Kõik maale saabujad peavad deklareerima kaasavõetud toiduained. Keelatud toiduainete sissevedu Kanadasse on karistatav. Lugege täpsemalt www.beaware.gc.ca.
 
Lastega reisimise kohta rohkem infot, Eesti Välisministeerium: http://www.vm.ee/?q=node/14289
 
Välisministeerium soovitab end registreerida enne reisi siin: https://rakendused.vm.ee/eelregistreerimine/
 
Tingimused võivad jooksvalt muutuda, mistõttu palume vahetult enne reisi üle kontrollida info riiki sisenemise tingimuste kohta reisiinfo käsiraamatust http://www.iatatravelcentre.com/passport-visa-health-travel-document-requirements.htm
 
Rohkem informatsiooni Kanada kohta, Eesti Välisministeerium: http://vm.ee/et/riigid/kanada?display=travel_info
või saatkond Poolas: www.poland.gc.ca
 
Viisa vajalik. Viisat on vaja vormistada iseseisvalt enne reisi.
Eesti, Läti ja Leedu kodanike ning alaliste elanike viisataotluste menetlemisega tegeleb Kanada saatkonna viisaosakond Poolas:
http://www.canadainternational.gc.ca/poland-pologne/contact-contactez.aspx?lang=eng&menu_id=16

Vajalikud dokumendid:
 • pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi
 • elamis- ja tööluba Eestis või ID-kaart (originaal), kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi
 • 2 värvilist passifotot, (lisada lahtiselt ankeedi juurde)
 • Vaata nõuded fotodele:
 • viisaankeedid - Kanada - spetsifikatsioon viisataotluse foto osas.
 • 1 ankeet, täita inglise keeles ja trükitähtedega
 • 1 lisaankeet pereliikmete kohta, täita inglise keeles ja trükitähtedega
 • pangakonto väljavôte (inglise keeles, originaal)
 • reisikindlustus kogu viisa perioodiks
 • töökoha garantiikiri (inglise keeles )
 • NB! Kui tegemist on eraettevõtjaga, tuleb esitada koopia ettevõtte registreerimise tunnistusest (B-kaart) ning väljavõte pangakonto viimase kolme kuu bilansist või mõni muu ettevõtte majandusseisu kajastav dokument.
 • õpilase puhul koolitõend (inglise keeles)
 • alla 16.a. lapse puhul sünnitunnistus, originaal + koopia sünnitunnistusest, mis on tõlgitud ametliku tõlkebüroo poolt inglise keelde
 • pensionäri puhul pensioniraamat, originaal + koopia pensioniraamatust, mis on tõlgitud ametliku tõlkebüroo poolt inglise keelde
 • reisibüroo kiri (inglise keeles), kui viisadokumendid viib saatkonda reisibüroo
LISADA TURISMIREISI KORRAL:
 • edasi-tagasi piletite broneering
 • hotelli broneering

Pöörame tähelepanu, et teatud ravimite ja narkootiliste ainete (nt khat) sissevedu Kanadasse on keelatud. Ravimite impordi kohta lugege täpsemalt Health Canada kodulehelt.
 
Kõik maale saabujad peavad deklareerima kaasavõetud toiduained. Keelatud toiduainete sissevedu Kanadasse on karistatav. Lugege täpsemalt www.beaware.gc.ca.
 
Lastega reisimise kohta rohkem infot, Eesti Välisministeerium: http://www.vm.ee/?q=node/14289
 
Välisministeerium soovitab end registreerida enne reisi siin: https://rakendused.vm.ee/eelregistreerimine/
 
Tingimused võivad jooksvalt muutuda, mistõttu palume vahetult enne reisi üle kontrollida info riiki sisenemise tingimuste kohta reisiinfo käsiraamatust http://www.iatatravelcentre.com/passport-visa-health-travel-document-requirements.htm
 
Rohkem informatsiooni Kanada kohta, Eesti Välisministeerium: http://vm.ee/et/riigid/kanada?display=travel_info
või saatkond Poolas: www.poland.gc.ca
 
 
Informatsioon ja nõustamine nakkushaiguste riskipiirkondade ja vaktsineerimissoovituste kohta http://www.terviseamet.ee/nakkushaigused/reisimine-ja-tervis.html, http://vaktsiin.ee/reisijale/ ja http://www.vm.ee/?q=et/node/4832
Kiirpass väljastatakse kahe tööpäeva jooksul, kiirkorras ID-kaart viie tööpäeva jooksul. Tähtaega hakatakse arvestama taotluse esitamisele järgnevast tööpäevast. Lisainformatsioon: https://www.politsei.ee/et/teenused/isikut-toendavad-dokumendid/