Kui Teil on broneerimiskood, sisestage see siia
 
Kuvatakse erihinnad ja eelised, mis on mõeldud just Teile!

Passi-, viisa- ning tervishoiualased nõudmised 

Hiina

 
Sihtriik: HIINA (uuendatud 23.07.2018)
 
Eesti kodaniku pass Vene/Ukraina kodaniku pass Eesti hall välismaalase pass (olemas elamisluba Eestis)
Hiina RV viisa:
Vajalikud dokumendid:
 • pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi lõppu,
 • passis peab olema vähemalt 2 vaba lehekülge viisa jaoks
 • passikoopia
 • 1 ankeet
 • 1 värviline passifoto (3,3 x 4,8 cm)
 • edasi-tagasi piletite broneering
 • töökoha garantiikiri (inglise keeles), nõuded märkustes ja selgitustes!
 • õpilase/ üliõpilase puhul – garantiikiri õppeasutusest koos pangakonto väljavõttega, lisainfo märkustes ja selgitustes!
 • kui taotleja on pensionär või mittetöötav isik – taotleja pangakonto väljavõte, lisainfo märkustes ja selgitustes!
 • kui reisib laps kas ühe vanema, või mõlema vanemaga- on vajalik saatkonnale esitada sünnitunnistusest koopia.
Üksi reisivatelt alaealistelt võidakse piiril küsida vanemate/hooldaja notariaalselt kinnitatud nõusolekut. Inglise keelde tõlgitud sünnitunnistus on vajalik, kui lapse perekonnanimi erineb lapsevanema omast.
Viisalõiv on ühekordse sisenemisega 80 eurot.
 
MÄRKUSED JA SELGITUSED:
– NÕUDED TÖÖKOHA GARANTIIKIRJALE:
garantiikiri esitada firma blanketil, allkirjastatud ja firma templiga.
Garantiikirjas peab olema firma nimi, millega firma tegeleb, töötaja/taotleja ees- ja perekonnanimi, reisi kuupäevad ning kinnitus, et töökoht säilib reisi vältel ja peale reisilt naasmist. Kui firma katab reisikulud, peab garantiikirjas olema sellekohane viide.
Juhul, kui tegemist on FIE-ga või firma omanikuga, esitada töökoha garantiikirja asemel kas B-kaardi koopia või inglise keelne väljavõte Äritegevuse teabesüsteemist: https://ariregister.rik.ee
– ÕPILASE/ ÜLIÕPILASE garantiikiri õppeasutusest peab kinnitama et isik saab jätkata õpinguid samas õppeasutuses peale reisilt naasmist. Lisada taotleja pangakonto väljavõte (kui pangakontol on olemas piisavad rahalised vahendid) või garantiikiri vanematelt/ isikult- kes katab taotleja eest Hiinas viibimise kulud ning tema töökoha garantiikiri.
– PENSIONÄRI VÕI MITTETÖÖTAVA ISIKU puhul- pangakonto väljavõte (kui pangakontol on olemas piisavad rahalised vahendid) või garantiikiri isikult, kes katab taotleja kulud Hiinas ning tema töökoha garantiikiri.
– kui reisib alla 18 a. laps ilma vanemateta , on vajalik mõlema vanema poolt allkirjastatud reisiluba (inglise keeles)
 
Lastega reisimise kohta rohkem infot, Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=node/14289
Välisministeerium soovitab end registreerida enne reisi siin:
https://rakendused.vm.ee/eelregistreerimine/
 
Tingimused võivad jooksvalt muutuda, mistõttu palume vahetult enne reisi üle kontrollida info riiki sisenemise tingimuste kohta reisiinfo käsiraamatust http://www.iatatravelcentre.com/passport-visa-health-travel-document-requirements.htm
 
Rohkem informatsiooni Hiina kohta, Eesti Välisministeerium: http://vm.ee/et/riigid/hiina või  Hiina saatkond Tallinnas: http://www.chinaembassy.ee/ 

 
Hiina RV viisa:
Viisatingimused samad, mis Eesti passile, v.a viisalõiv.
Vajalikud dokumendid:
 • Viisadokumentidele lisada elamisluba Eestis (koopia mõlemast poolest), kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi.
 • pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi lõppu,
 • passis peab olema vähemalt 2 vaba lehekülge viisa jaoks
 • passikoopia
 • 1 ankeet
 • 1 värviline passifoto (3,3 x 4,8 cm)
 • edasi-tagasi piletite broneering
 • töökoha garantiikiri (inglise keeles), nõuded märkustes ja selgitustes!
 • õpilase/ üliõpilase puhul- garantiikiri õppeasutusest koos pangakonto väljavõttega, lisainfo märkustes ja selgitustes!
 • kui taotleja on pensionär või mittetöötav isik – taotleja pangakonto väljavõte, lisainfo märkustes ja selgitustes!
 • kui reisib laps kas ühe vanema, või mõlema vanemaga- on vajalik saatkonnale esitada sünnitunnistusest koopia.
Üksi reisivatelt alaealistelt võidakse piiril küsida vanemate/hooldaja notariaalselt kinnitatud nõusolekut. Inglise keelde tõlgitud sünnitunnistus on vajalik, kui lapse perekonnanimi erineb lapsevanema omast.
Viisalõiv on ühekordse sisenemisega 50 eurot.
 
MÄRKUSED JA SELGITUSED:
– NÕUDED TÖÖKOHA GARANTIIKIRJALE:
garantiikiri esitada firma blanketil, allkirjastatud ja firma templiga.
Garantiikirjas peab olema firma nimi, millega firma tegeleb, töötaja/taotleja ees- ja perekonnanimi, reisi kuupäevad ning kinnitus, et töökoht säilib reisi vältel ja peale reisilt naasmist. Kui firma katab reisikulud, peab garantiikirjas olema sellekohane viide.
Juhul, kui tegemist on FIE-ga või firma omanikuga, esitada töökoha garantiikirja asemel kas B-kaardi koopia või inglise keelne väljavõte Äritegevuse teabesüsteemist: https://ariregister.rik.ee
– ÕPILASE/ ÜLIÕPILASE garantiikiri õppeasutusest peab kinnitama et isik saab jätkata õpinguid samas õppeasutuses peale reisilt naasmist. Lisada taotleja pangakonto väljavõte (kui pangakontol on olemas piisavad rahalised vahendid) või garantiikiri vanematelt/ isikult- kes katab taotleja eest Hiinas viibimise kulud ning tema töökoha garantiikiri.
– PENSIONÄRI VÕI MITTETÖÖTAVA ISIKU puhul- pangakonto väljavõte (kui pangakontol on olemas piisavad rahalised vahendid) või garantiikiri isikult, kes katab taotleja kulud Hiinas ning tema töökoha garantiikiri.
– kui reisib alla 18 a. laps ilma vanemateta , on vajalik mõlema vanema poolt allkirjastatud reisiluba (inglise keeles)
 
Lastega reisimise kohta rohkem infot, Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=node/14289
Välisministeerium soovitab end registreerida enne reisi siin:
https://rakendused.vm.ee/eelregistreerimine/
 
Tingimused võivad jooksvalt muutuda, mistõttu palume vahetult enne reisi üle kontrollida info riiki sisenemise tingimuste kohta reisiinfo käsiraamatust http://www.iatatravelcentre.com/passport-visa-health-travel-document-requirements.htm
 
Rohkem informatsiooni Hiina kohta, Eesti Välisministeerium: http://vm.ee/et/riigid/hiina  või  Hiina saatkond Tallinnas: http://www.chinaembassy.ee/  
 
Hiina RV viisa:
Viisatingimused samad, mis Eesti passile, v.a viisalõiv.
Vajalikud dokumendid:
 • Viisadokumentidele lisada elamisluba Eestis (koopia mõlemast poolest), kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi.
 • pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi lõppu,
 • passis peab olema vähemalt 2 vaba lehekülge viisa jaoks
 • passikoopia
 • 1 ankeet
 • 1 värviline passifoto (3,3 x 4,8 cm)
 • edasi-tagasi piletite broneering
 • töökoha garantiikiri (inglise keeles), nõuded märkustes ja selgitustes!
 • õpilase/ üliõpilase puhul- garantiikiri õppeasutusest koos pangakonto väljavõttega, lisainfo märkustes ja selgitustes!
 • kui taotleja on pensionär või mittetöötav isik – taotleja pangakonto väljavõte, lisainfo märkustes ja selgitustes!
 • kui reisib laps kas ühe vanema, või mõlema vanemaga- on vajalik saatkonnale esitada sünnitunnistusest koopia.
Üksi reisivatelt alaealistelt võidakse piiril küsida vanemate/hooldaja notariaalselt kinnitatud nõusolekut. Inglise keelde tõlgitud sünnitunnistus on vajalik, kui lapse perekonnanimi erineb lapsevanema omast.
Viisalõiv on ühekordse sisenemisega 80 eurot.
 
MÄRKUSED JA SELGITUSED:
– NÕUDED TÖÖKOHA GARANTIIKIRJALE:
garantiikiri esitada firma blanketil, allkirjastatud ja firma templiga.
Garantiikirjas peab olema firma nimi, millega firma tegeleb, töötaja/taotleja ees- ja perekonnanimi, reisi kuupäevad ning kinnitus, et töökoht säilib reisi vältel ja peale reisilt naasmist. Kui firma katab reisikulud, peab garantiikirjas olema sellekohane viide.
Juhul, kui tegemist on FIE-ga või firma omanikuga, esitada töökoha garantiikirja asemel kas B-kaardi koopia või inglise keelne väljavõte Äritegevuse teabesüsteemist: https://ariregister.rik.ee
– ÕPILASE/ ÜLIÕPILASE garantiikiri õppeasutusest peab kinnitama et isik saab jätkata õpinguid samas õppeasutuses peale reisilt naasmist. Lisada taotleja pangakonto väljavõte (kui pangakontol on olemas piisavad rahalised vahendid) või garantiikiri vanematelt/ isikult- kes katab taotleja eest Hiinas viibimise kulud ning tema töökoha garantiikiri.
– PENSIONÄRI VÕI MITTETÖÖTAVA ISIKU puhul- pangakonto väljavõte (kui pangakontol on olemas piisavad rahalised vahendid) või garantiikiri isikult, kes katab taotleja kulud Hiinas ning tema töökoha garantiikiri.
– kui reisib alla 18 a. laps ilma vanemateta , on vajalik mõlema vanema poolt allkirjastatud reisiluba (inglise keeles)
 
Lastega reisimise kohta rohkem infot, Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=node/14289 
Välisministeerium soovitab end registreerida enne reisi siin:
https://rakendused.vm.ee/eelregistreerimine/ 
 
Tingimused võivad jooksvalt muutuda, mistõttu palume vahetult enne reisi üle kontrollida info riiki sisenemise tingimuste kohta reisiinfo käsiraamatust http://www.iatatravelcentre.com/passport-visa-health-travel-document-requirements.htm 
 
Rohkem informatsiooni Hiina kohta, Eesti Välisministeerium: http://vm.ee/et/riigid/hiina või  Hiina saatkond Tallinnas: http://www.chinaembassy.ee/   
 
Nõuded fotole: 
http://ee.china-embassy.org/eng/lsfw/jy/P020161228588362938703.jpg

Informatsioon ja nõustamine nakkushaiguste riskipiirkondade ja vaktsineerimissoovituste kohta http://www.terviseamet.ee/nakkushaigused/reisimine-ja-tervis.html, http://vaktsiin.ee/reisijale/ ja http://www.vm.ee/?q=et/node/4832
Kiirpass väljastatakse kahe tööpäeva jooksul, kiirkorras ID-kaart viie tööpäeva jooksul. Tähtaega hakatakse arvestama taotluse esitamisele järgnevast tööpäevast. Lisainformatsioon: https://www.politsei.ee/et/teenused/isikut-toendavad-dokumendid/