Kui Teil on broneerimiskood, sisestage see siia
 
Kuvatakse erihinnad ja eelised, mis on mõeldud just Teile!
Reisipakett
Erinevate reisiteenuste kogumik, millel on üks kindel sihtriik ja fikseeritud toimumisaeg. Reisipaketis sisalduvad transporditeenused (lennu-, laeva-, bussipiletid või isegi rendiauto), majutusteenused, toitlustus ja vaba aja veetmise võimalused.
Nikal Traveli reisipakettides sisalduvad transporditeenused (üldjuhul lennupiletid sihtkohta ja tagasi, sihtkohas kindel reisimarsruut turismibussiga); majutusteenus ja vajaduse korral kohalduvad transporditeenusmaksud (riigilõivud, lennujaamamaksud, kiirteede tasud jne) ja reisisaatja teenus.
Reisidokumendid
Reisidokumendid saadame üldjuhul alati 10 päeva enne väljalendu elektrooniliselt. Kui klient soovib, siis ka posti teel. Reisidokumendid saadetakse reisi tellinud ja reisibroneeringu eest vastutavale inimesele.
Reisija vastutab oma reisidokumentide nõuetele vastavuse ja vajalike sissesõiduviisade vormistamise, samuti sihtkohariigi piiriületuseeskirjade täitmise eest. Kontrollige alati enda ja oma reisikaaslaste ees- ja perekonnanimed reisidokumentides üle, eriti lennupiletitel.
Kui reisijat ei lubata reisile nõuetele vastava dokumendi või viisa puudumise tõttu või ei ole reisijal võimalik sihtkohariiki siseneda vastava riigi piiriületuseeskirjade rikkumise tõttu, siis reisiraha ei tagasta. Kui sihtriigi piirivalve ei luba reisijat riiki, tuleb tagasilennu kulud kanda reisijal ning reisiraha ei tagastata.
Juhime tähelepanu, et tavapäraselt ei lubata  piiriületuseeskirjade kohaselt riiki alkoholijoobes või agressiivselt käituvaid isikuid. Sihtkohariigi piiriületuseeskirjade sisuga tutvumise ja selliste eeskirjade täitmise eest vastutab reisija.
Pass
Välismaale saab sõita ainult kehtiva reisidokumendiga, soovituslikult passiga. Euroopa Liidu liikmesriikidesse võib sõita ka ID-kaardiga. Reisija peab ise kontrollima oma passi ja muude reisidokumentide kehtivust ning vastavust nõuetele. Pass, mille kehtivusaeg lõppeb reisi ajal, loetakse kehtetuks. Paljud riigid nõuavad, et pass kehtiks vähemalt kuus kuud pärast reisi lõppu (mõnikord koguni 12 kuud). Soovitame sellised nõuded aegsasti välja selgitada ja vajaduse korral endale uus pass hankida (vt täpsemat infot Politsei- ja Piirivalveametist www.politsei.ee).
Kõikidel lastel peab välisriiki sõitmisel olema kehtiv pass. Koos lastelastega reisivad vanavanemad peavad lisaks võtma kaasa lapse sünnitunnistuse ning vanemate (notariaalsed) volitused. Kui lapse vanemad ei ole abielus ning laps reisib koos ühe vanemaga, siis koju jääv lapsevanem peab andma notariaalse volituse lapse välismaale viimiseks. Soovitame enne reisi ostmist veel kord antud info üle kontrollida Välisministeeriumi reisiinfo lehelt ning sihtkohariigi saatkonna kodulehelt.
Viisad
Soovitame alati enne reisi ostmist üle kontrollida Välisministeeriumi reisiinfo lehelt sihtriigi piiriületuse tingimused, sh viisa olemasolu nõuded. Nikal Travel ei vastuta selle eest, kui klient ei saa viisa puudumise tõttu reisile minna, ega nende otsuste eest, mille reisija suhtes langetavad migratsiooni- ja piirivalvetöötajad. Küll aga saab Nikal Travel aidata klienti viisade vormistamis- ja taotlusprotsessis konsultatsioonidega. Viisade taotluskonsultatsioon maksab 20 €/in.
Ka meie kodulehel on ülevaade sihtriikide viisa- ja piiriületustingimustest.
Lennule registreerimine lennujaamas
Nikal Traveli esindaja(d) on lennujaamas kaks tundi enne väljalendu. Kui soovite lisainformatsiooni, saada kätte lisadokumente või abi lennule registreerimisel, pöörduge julgesti meie poole. Nikal Traveli esindus asub Tallinna lennujaama sisenedes paremat kätt, peale lennujaama infopunkti. Kui ei ole märgitud teisiti, siis tuleb lennujaamas olla hiljemalt kaks tundi enne lennuki väljumist, et lennule registreerimiseks (check-in) ning passi- ja turvakontrolli läbimiseks oleks piisavalt aega. Pärast pagasi registreerimist antakse reisijale lennukile minekuks pardakaart. Seejärel tuleb läbida piirikontroll, kus kontrollitakse dokumente, ja turvakontroll, kus vaadatakse läbi käsipagas. Nikal Travel ei vastuta selle eest, kui klient oma süül hilineb või ei saabu lennujaama.
Kui Teil peaks erinevates lennujaamades tekkima olukord, kus Te ei tea, kuhu minna, saate alati pöörduda lennujaamade infosse, kus Teile antakse juhised edasiseks tegevuseks, näiteks, millisesse väravasse ehk gate’i pöörduda ning millal seda peaks tegema.
Täpset infot lennuaegade kohta saab lennujaamast või reisibüroost. Lendude väljumised reeaalajas leiate siit: https://www.tallinn-airport.ee/
Istekohad lennukis ei ole reisilepinguga määratud. Rühmal ei pruugi istekohad olla kõrvuti. Istekoha asukoht ei saa olla vaide aluseks.
Lennufirma vastutus
Lennuki hilinemise, reisi ärajäämise või sõiduplaani muutumise korral reisikorraldajast sõltumatutel asjaoludel vastutab reisija ees õigusaktides sätestatud juhtudel lennufirma. Lennufirmal on õigus vajaduse korral (eelkõige lennuohutuse tagamiseks) ette hoiatamata korrigeerida lennuaegu, kasutada teiste vedajate teenuseid, muuta lennukitüüpi või vahetada lennukit, teha või ära jätta planeeritud vahemaandumisi. Nikal Travel ei vastuta kahju eest, mis on põhjustatud lennuki hilinemisest, lennu ärajäämisest või muutmisest, kui see ei ole aset leidnud Nikal Traveli süül või selle eest vastutab reisija ees kehtivate õigusaktide alusel lennufirma. Lendude hilinemise puhul ei hüvitata kulusid juhul, kui tegelik lennureis algab vähem kui kahe tunni jooksul pärast esialgselt planeeritud aega. Kompenseerimine toimub vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ühiseeskirjadele EU 261/2004, 11. veebruar 2004. Antud informatsiooniga on võimalik tutvuda allejärgneval kodulehel:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1476179175834&uri=CELEX:32004R0261
https://tarbija24.postimees.ee/6703128/suvi-toob-lennunduses-ajaloo-suurimad-hilinemised
 
Pagas
Onur Air
Äraantav pagas 20 kg (inimese kohta)
Käsipagas 8 kg (inimese kohta), mõõtmed 56 x 45 x 25 cm
Alla 2-aastaste laste pagasimäär on 10 kg
Ülepagas 7 €/kg
Reisijate ja pagasi üldised veotingimused:
https://www.onurair.com/en/travel-information/detail/Baggage/129/193/0
Reisijate õigused:
https://www.onurair.com/en/faq/list-accordion/Passenger-Rights/138/234/0
Kasulik informatsioon:
https://www.onurair.com/en/faq/useful-information/Frequently-Asked-Questions/216/0/0
 
Turkish Airlines
Rahvusvahelistel lendudel on lubatud äraantavat pagasit võtta Economy ja Comfort klassis kaasa 20 kg ulatuses. Business klassis on maksimaalne äraantava pagasi kogukaal 30 kg. Mõningate riikide puhul on lennufirma erandeid teinud, mistõttu on tarvilik enne iga lendu kontrollida e-pileti pealt üle, kas konkreetsete lendude puhul on erisugused pagasinõuded.
Käsipagasi puhul on Economy ja Comfort klassis lubatud kaasa võtta üks pagasiühik, mille maksimaalne kaal on 8 kg ja mõõtmed 55 x 40 x 23 cm. Business klassis on lubatud kaks pagasiühikut, mille kogukaal ei tohi ületada 16 kg ja eraldi mõõtmed 55 x 40 x 23 cm. Lisaks on lubatud pardale võtta üks isiklik ese nagu vihmavari, kaamera, sülearvuti vm.
 
Air Baltic
Käsipagasi ühiku suurimad lubatud mõõtmed on 55 × 40 × 23 cm.
Peale tasuta käsipagasi võib iga reisija võtta isiklikuks otstarbeks pardale kaasa ühe järgnevalt toodud esemetest (mõõtmed kuni 30 × 40 × 10 cm):
•            naiste käekott;
•            sülearvutikott;
•            kott tax free kaupadega;
•            kaamerakott;
•            vihmavari.
Ühe registreeritud pagasiühiku suurim lubatud kaal on 20 kg ja suurimad lubatud mõõtmed 100 × 50 × 80 cm. Pidage meeles, et toodud tasud ja normid kehtivad ainult siis, kui kõiki teie reisikavas sisalduvaid lende teenindab airBaltic.
Ühise broneeringu puhul võib reisijate pagasilimiidid kokku liita tingimusel, et üks ühik registreeritud pagasit ei kaalu rohkem kui 32 kg. Reisija, kes on maksnud kahe registreeritud pagasiühiku eest, võib võtta kaasa ühe ühiku, mis kaalub kuni 32 kg.
 
Lufthansa
Käsipagas kuni 8 kg ja mõõtudega kuni 55 x 40 x 23 cm + üks väike isiklik ese, pisike kott, sülearvutikott, vihmavari vms.
Äraantav pagas max. 23 kg.
Käsipagasis on rangelt keelatud vedada potentsiaalselt ohtlikke esemeid (näiteks käärid, liigend- ja muud noad, maniküüritarbed). Kõik käsipagasis olevad vedelikud (sh hambapasta, kreemid jms) peavad mahtuma ühte ühe liitri suurusesse läbipaistvasse suletavasse kilekotti (nn minigrip-kotid). Kilekotti paigutatavate vedelike pakendite individuaalne maksimumsuurus on 100 ml. Täpsema informatsiooni keelatud esemete kohta leiate Lennuameti kodulehelt: https://www.ecaa.ee/et/reisimine-ohutus-lennundusjulgestus/mida-ei-tohi-reisilekaasa-votta
Palun tutvuge alati oma reisidokumentides pagasiinfoga!
Kuidas käituda pagasikahju korral?
Kui reisi ajal läheb pagas kaduma või saab kahjustada, siis tuleb sellest kohe pärast kohalejõudmist teatada lennujaama pagasiteenistusele. Kui soovite esitada kahjunõude või hagi seoses registreeritud pagasi kahjustumisega, peate sellest vedajale teatama kohe, kui kahju avastasite, aga hiljemalt 7 päeva jooksul alates pagasi kättesaamisest. Kindlasti tuleb teha kahjustunud pagasist foto(d) koos pagasilipikutega (soovitatavalt nii, et oleks võimalik veenduda, et tegu on Teie pagasiga).
Kui soovite esitada kahjunõude või hagi seoses viivitusega registreeritud pagasi kohaletoimetamisel, peate vedajat sellest teavitama 21 päeva jooksul alates teile pagasi kättesaadavaks tegemise päevast. Iga selline teavitamine peab toimuma kirjalikult. Pagasiveo eest vastutab lennufirma, Nikal Travel OÜ sellistel juhtudel vastutust ei kanna. Nikal Travel võib reisijat abistada kirjaliku pretensiooni esitamisel lennukompaniile, sellisel juhul tuleb Nikal Travelile edastada kõik vajalikud dokumendid, sealhulgas esialgne pretensioon omandi kohta (täidetakse lennujaamas vastavate ametnike poolt), avaldus sündmuste kirjeldusega, lennupilet, pagasilipik, reisikohvri ostutšekk jms.
Toitlustamine lennukis
Finnair – Tallinn−Helsingi liinil toitlustamist ei toimu. Euroopa-sisestel lendudel on toitlustamine lisatasu eest. Kaugliinidel pakutakse sooja einet ning alkohoolseid ja mittealkohoolseid jooke.
Turkish Airlines – Tallinn−Istanbul liinil toitlustatakse kerge einega ning kõrvale pakutakse mittealkohoolseid jooke. Kaugliinidel pakutakse sooja einet ning alkohoolseid ja mittealkohoolseid jooke.
Air Baltic – kõikidel Air Balticu liinidel on nii söök kui ka jook tasuline. Hinnakirjad on leitavad lennukis.
Lufthansa – Tallinn−Frankfurt lennul ja Euroopa-sisestel lendudel toitlustatakse kerge suupiste ning alkohoolsete ja mittealkohoolsete jookidega. Kauglendudel sooja eine ning alkohoolsete ja mittealkohoolsete jookidega.
Tšarterreisid Türki jm: Toitlustamine pardal lisatasu eest, menüüd ja pakkumised on leitavad lennukist. Pardal soovitame tasuda sularahas, eurodes.
 
Reisisaatja
Kõikidel meie reisidel saadab reisijaid reisisaatja, kellega kohtute kas sihtriigi või Tallinna lennujaamas. Reisisaatjal on Nikal Traveli logoga silt. Reisisaatja tagab reisijate jagamise lennujaamas bussidesse vm sõidukitesse, nende transpordi broneeritud hotelli ja tagasi lennujaama. Reisisaatja kohustused jagunevad vastavalt üldisteks ehk korralduslikeks tööülesanneteks, mis puudutavad reisi üldist sujuvust, näiteks infovahetus koostööpartneritega, ja reisiprogrammide sisulisteks ülesanneteks – info jagamiseks, vahendamine, sh ekskursioonide läbiviimine ja/või tõlkimine.
Reisidokumentides on alati ära märgitud kaasa reisiva reisisaatja nimi ja kontakttelefon.
Tšarterreisidel Türki selguvad reisisaatjad kohapeal, kes jagavad oma kontaktid vajaduse korral igale reisijale. Reisisaatjad jagavad ka infot kohapeal saadaolevate lisaekskursioonide kohta.
Reisisaatjad on alati valmis teie muresid lahendama, oluline on, et nendest alati õigeaegselt märku annate. Väga paljut saab reisisaatja lahendada kohapeal koostöös majutusasutuse või transpordifirmaga.
 
Hotellid
Kasutatavate hotellide valik selgub üldjuhul 14 päeva enne reisi, siis vormistame ka reisidokumendid ning saadame need klientidele. Koduleheküljel on reisiprogrammides kirjeldatud võimalikud näidishotellid, mille vahel või alusel tehakse lõplik valik koostöös kohapealse partneriga. Ringreisidele valitavate hotellide peamine eesmärk on katta reisijate põhivajadused võimalikult mugavalt, lähtudes reisi püstitatud eesmärgist.
Hotellide tärnid ja klassifikatsioon
Majutuse hindamiskriteeriumideks on majutusettevõttele omistatud tärnid, mis sõltuvad igas riigis kehtestatud korrast, ja neid ei ole võimalik rahvusvaheliselt võrrelda. Igal riigil on õigus otsustada sertifitseerimisprotsessi üle, sh tingimused tärnide või kategooriate andmiseks. Hinnangu andmisel võidakse lähtuda tubade arvust, nende suurusest, sanitaartingimustest ja hotelli pakutavate teenuste hulgast vastavalt riigis kehtivatele tavadele. Üldjuhul ei tõsta hotelli tubade või avalike ruumide renoveerimine hotellide tärne ega mõjuta klassifikatsiooni.
Majutuskoht võib kliendilt küsida saabumisel tagatiseks krediitkaardinumbrit, selle puudumisel aga ka sularahadeposiiti, mida kasutatakse garantiina kohapealsete kulude katteks. Kui hotelliteenuse eest tasub reisibüroo, edastab reisibüroo ka kliendile hotellile esitamiseks voucher’i.
•            Hotellide kategooriad:
Turistiklass / Tourist class – valdavalt kuni 2 või 3 tärni
Turistiklassi hotelli iseloomustab, nagu nimi ütleb, turismiteenuse kui rühmareisi põhiosa pakkumine. Majutus on tagasihoidlik, kohalike teenuste arv on piiratud, piirdudes näiteks ainult hommikusöögirestoraniga. Hotelli eesmärk on pakkuda võimalikult soodsat majutust, et rahuldada reisijate põhivajadused.
Superior-turistiklass / Superior tourist class – valdavalt 3 või 3+ tärni
Vahe turistiklassi hotelliga on üldiselt väga väike ning võib piirduda näiteks ainuüksi toa suuruse või ühe-kahe lisateenusega, milleks võib olla näiteks hotelli vastuvõtus asuv baar ja valuutavahetuspunkt.
Esimene klass / First class – 4 tärni
Esimese klassi hotellid on rahvusvaheliselt kõige raskemini määratletav kategooria, sest siin võivad tärnide valiku otsustada vaid kohalikud tavad, näiteks tenniseväljaku või spaakeskuse olemasolu. Muus osas võivad nii hotellitoad kui ka lisateenused vastata ainult turistiklassi nõuetele. Samuti võib lisatärni anda pelgalt hotelli keskne asukoht linnas või tubade arv hotellis. Ootused esimese klassi hotellile on üldjuhul kõrgemad, ent need võivad põhineda mittevõrreldavatel kogemustel, mistõttu soovitame alati otsida hotellide kohta lisainfot internetist, näiteks hinnangulehekülgedelt nagu Trip Advisor.
Keda teema põhjalikumalt huvitab, võivad tutvuda Wikipedias leiduva infoga: https://en.wikipedia.org/wiki/Hotel_rating
 
Hotellitubade tüübid
Majutusasutuse toad liigitatakse voodite arvu ja suuruse järgi:
Single/ SGL – üheinimesetuba (majutab max. 1 inimese), toas üks voodi
Double – kaheinimesetuba (majutab max. 2 inimest), toas üks lai voodi
Twin – kaheinimesetuba (majutab max. 2 inimest), toas kaks eraldi voodit
Double + extra bed – kaheinimesetuba lisavoodiga (majutab 3 inimest, kui on tegu lapsega)
 
Sisse- ja väljaregistreerimine
Üldine reegel sisseregistreerimisel (check-in) on, et toad on valmis kell 14.00−18.00. Võimaluse korral antakse kliendile tuba kätte juba varem. Tubade vabastamine (check-out) toimub olenevalt hotellist vahemikus kell 10.00−12.00.
Toitlustamine
Nii nagu on kultuur igas riigis erinev, erinevad ka sihtriigis pakutavad toidud. Alati tasub enne reisile minekut uurida antud riigi rahvusroogade ja/ning toitumise eripärade kohta. Õhtusöögid pakutakse rühmadele erinevalt: suurte rühmade puhul (näiteks al 20 inimesest) bufee- ehk Rootsi laua kujul, väiksematele rühmadele (alla 20 inimese, aga mitte ainult) valikmenüü alusel (2- või 3-käiguline menüü).
Samuti oleneb toitlustus hotelli kategooriast ja asukohast. Seega tasub alati uurida, millisel kujul toimub õhtusöök, kas see sisaldab Teile meelepäraseid toite, kas pakutava hulgast on ka laktoosi- ja gluteenitalumatuse korral võimalik endale meelepärane valik teha. Juhul, kui olete taimetoitlane, soovitame samuti eelnevalt uurida, milline on traditsiooniline rahvustoit ja milline variant õhtusöögiks on Teie jaoks sobivaim. Erisoovidest tuleb alati teada anda, sest rühmareisi ettevalmistuse faasis on neid lihtsam teostada kui kohapeal olles.
Toitlustuse tüübid hotellides
ВO, RO, bed only, room only — ilma toitlustuseta
À la carte — menüü, kus hinnad on toodud iga roa kohta eraldi
BB, bed & breakfast — majutuse hinnas on ainult hommikusöök, muu toitlustamine lisatasu eest hotelli restoranides ja baarides
HB, half board — poolpansion ehk majutuse hinna sisse kuuluvad hommiku- ja õhtusöök . Hommikusöögi juurde pakutakse tasuta teed, kohvi, vett. Joogid õhtusöögi juurde lisatasu eest. Õhtusöök võib olla valikmenüü või bufeena
FB, full board — täispansion ehk hommiku-, lõuna- ja õhtusöök. Hommikusöögi juurde pakutakse tasuta teed, kohvi, vett. Joogid lõuna- ja õhtusöögi juurde lisatasu eest. Õhtusöök võib olla valikmenüü või bufeena
FB+, EXTFB, full board, extended half board — ekstra-täispansion ehk hommiku-, lõuna- ja õhtusöök ning joogid (sageli õlu ja vein) söögi kõrvale. Hommikusöögi juurde pakutakse tasuta teed, kohvi, vett. Õhtusöök võib olla valikmenüü või bufeena.
Mini all inclusive — täispansion koos kohalike jookidega mitte ainult söögi ajal, kuid piiratud koguses.
Soovime tähelepanu juhtida ka sellele, et Rootsi laua ehk bufee-õhtusöögi mõiste on riigiti erinev. Bufee või Rootsi laua põhimõte ei seisne piiramatus ja suures koguses söögis, vaid mõte on selles, et õhtusööki ei teeninda kelner, vaid klient läheb ise ja valib endale meelepärase pakutava söögi valikust.
 
TURISMIMAKSUD JA PIIRIÜLETUSTASUD
Kui hotellis kohaldatakse turismimaksu, tasub reisija selle alati ise kohapeal. Seda ei tasu reisibüroo eelnevalt ega ka kohapealne giid. Summa sõltub riigist, turismimaksud algavad 0,5 eurost öö kohta ja võivad ulatuda paari euroni ööpäevas.
Kui külastate ühe reisi jooksul mitut riiki, siis juhul, kui kahe riigi vahel on piiriületustasud (soovitame seda eelnevalt uurida), tasub selle alati reisija ise kohapeal vastavasse kohta.
Rahavahetus
Üldiselt soovitame raha Eestis kaasa vahetada vaid esmaste kulude katteks ning esimeseks päevaks. Kohapeal on valuutavahetused (juba lennujaamades) ning sealne kurss on enamasti alati soodsam, kui Eestis raha kaasa vahetades. Eksootilistesse riikidesse reisides soovitame valuuta kindlasti ette vahetada.
Soovitame https://tavid.ee/valuuta-hinnakiri/
 
Kindlustus
Reisijal on soovitatav omada tervisekindlustuspoliisi, mis tagab välismaal vältimatu arstiabi eest tasumise ja kindlustusjuhtumiga kaasnevate täiendavate kulude katmise. Tutvuge hoolikalt oma kindlustuspoliisi tingimustega. Välismaal kehtiva tervisekindlustuspoliisi saab osta reisibüroodest või kindlustusseltside esindustest. Enne väljasõitu eksootilistesse maadesse soovitame vaktsineerimise asjus konsulteerida arstiga. Vaktsineerimise eest peab hoolt kandma ja selle eest tasuma reisija ise. Lisainfot vaktsineerimise kohta saab Lääne-Tallinna Keskhaigla Merimetsa nakkuskeskusest aadressil Paldiski mnt 62, Tallinn, telefonil 659 8598. Infot erinevate riikide olukorra kohta saab ka internetiaadressil http://www.who.int/countries/en.
Haiguse või õnnetusjuhtumi korral pöörduge lähimasse arstiabipunkti, haiglasse või kutsuge hotelliadministraatori kaudu arst. Kõik kohalikud meditsiiniasutused ei tee kindlustusfirmadega koostööd, seetõttu võib juhtuda, et peate osutatud arstiabiteenuste eest tasuma kohapeal. Nõudke arstiabi saamisel järgmisi dokumente: diagnoosiga arstitõend, arsti allkirja ja pitseriga kinnitatud raviteenuste arved, ravimiretseptid ja väljastatud ravimi kviitungid. Haiglaravi, transpordi ja kiirabiteenuse eest saate hüvitist, kui olete kindlustatud ja pöördute õigeaegselt kindlustusseltsi poole (kontaktandmeid vt poliisilt), mis vastutab Teie ravi ja ravihüvitiste eest. Lugege hoolikalt kogu poliisis esitatud informatsiooni – kulutuste hüvitamise kord on kindlustusseltsiti erinev.
 
Ekskursioonid
Alati soovitame osta eelnevalt ekskursioonipaketi. See annab võimaluse valitud riigiga veelgi põhjalikumalt tutvuda.
Kohapealseid lisaekskursioone tutvustavad giidid tavaliselt kohapeal infotunnis või bussis.
Lisaekskursioonide eest saab üldjuhul kohapeal tasuda sularahas kas eurodes või kohalikus valuutas.
Ekskursioonide eesmärk on tutvustada sihtkohta üldiselt, marsruut läbitakse kas bussiga või kombineeritult, bussiga ja jalgsi. Ülevaatelistel ekskursioonidel ei ole üldjuhul aega pikemalt peatuda vaatamisväärsuste juures, vaid reeglina lõpetatakse ekskursioon sellises paigas, kus edasi on inimestel võimalik valida, millist vaatamisväärsustega iseseisvalt tutvuma minna, tasudes siis ka võimalikud sissepääsutasud jne. Ekskursioonimarsruute koostavad kohalikud partnerid koostöös kohalike turismiametitega ning nendel kasutatakse kindlaid marsruute, kus turistid viiakse vaatama kindlaid objekte. Reisiprogrammides on ekrskursioonide sisu kirjeldatud ainult üldsõnaliselt. Täpsemad marsruudid, mida läbitakse, selguvad üldjuhul kohapeal ning kooskõlastatult kohaliku giidi ja bussijuhiga. 
Sissepääsud
Kas sissepääsutasud (muuseumid, vaatamisväärsused, looduspargid jne) sisalduvad programmis ja paketihinnas või mitte, on alati reisiprogrammis märgitud.
Jootraha
Maailma erinevates riikides oodatakse ja antakse teenindajatele jootraha.
Väga paljudes riikides moodustab suure osa teenindajate sissetulekust just jootraha. Seetõttu on selle andmine nii pakikandjale, ettekandjale, kelnerile, taksojuhile kui ka teistele teenindajatele kohustuslik. Traditsiooniline on, et hotellist lahkumisel jäetakse toateenijale lauale dollar või paar. Tasub tähele panna, et poodides ja restoranides on hinnad ilma kohalike maksude/jootrahadeta ja arvele võib seetõttu sõltuvalt riigist lisanduda kuni 20%.
Teoreetiliselt on jootraha andmine muidugi vabatahtlik, kuid praktikas on viisakas alati jootraha jätta. Kui Te ei ole teenindusega üldse rahul ja veale tähelepanu pöörates seda ei parandata, siis meelega imepisikese jootraha (1−2 senti) jätmine on solvavam, kui jootraha mitte andmine.
Euroopa riikides ei ole deebet- või krediitkaardiga maksmine näiteks toitlustusasutustes igapäevane praktika, seetõttu tasub sularaha alati kaasas hoida.
Täpsemat infot saab alati reisisaatjalt ning see on ära toodud reisidokumentides.
Turvalisus reisides!
Mõnikord võivad reisijat tabada ootamatud ebameeldivused. Ära jäta oma isiklikke asju (dokumendid, pass, id-kaart, rahakott ) järelevalveta.
Võimaluse korral hoia dokumente seifis. Kirjuta üles elektroonika- jm seadmete seerianumbrid, sest neid vajab politsei varastatud esemete tagaotsimisel. Nende numbrite järgi on ka sul kergem oma asju ära tunda.

Takistamaks taskuvaraste tegutsemist, tasub meeles pidada:
Taskuvaraste tegutsemispaigad on rahvarohked kohad, eelkõige ühistransport ning turud. Varas suudab väga oskuslikult leida momendi, kus tema tegutsemine jääb märkamatuks.
Kandes seljakotti, ärge jätke väärtuslikke esemeid koti välistaskutesse ning ühissõidukis hoidke kotti enda ees käes.
Ärge hoidke dokumente, raha, mobiiltelefoni riietuse välistaskutes. Hoidke oma kotti nii, et seda poleks kerge teie käest jõuga rebida.
Ärge jätke oma asju järelevalveta ega kohtadesse, kuhu võõrastel inimestel on vaba juurdepääs. Samuti ei tohi lahtiselt väärtuslikke asju jätta hotellituppa.
Suhtuge umbusklikult isikutesse, kes üritavad avalikes kohtades teiega selge põhjuseta (nt midagi reklaamides, segast juttu ajades) kontakti otsida. Tegemist võib olla grupiviisilise tegevusega, kus üks isik juhib teie tähelepanu mujale, sel ajal kui teine varastab teie asju.
Ühistranspordis jälgi isikuid, kelle tähelepanu on suunatud kõrvalseisjate kottidele-taskutele, kes vahetavad kohti ilma vajaduseta, üritavad teid igast küljest ümbritseda.

Alati teavitage oma reisisaatjat juhtunust. Tehke avaldus kohalikule politseile. Võtke ühendust EV konsuliga sihtriigis.